מאמרים

ייעוץ פיננסי משפחתי

ייעוץ כלכלי למשפחה – למי הוא מיועד?? היעוץ הכלכלי נועד לאפשר למשקי הבית להתנהל במסגרת תקציב המתחיל מהכנסות המשפחה מכל מקורותיה – עבודה, נכסים, שוק ההון ועוד ועל ידי השליטה